חפש
דבר ראש המועצה
חברי המועצה
מזכיר המועצה
פניות הציבור
תוכנית מתאר עם תושבים
חוק חופש המידע
מחלקות המועצה
בטחון וחירום
רווחת הציבור
גזברות וגביה
חזות הישוב
מהנדס המועצה
חשמל ותשתיות
וטרינר המועצה
מבקר המועצה
פרוטוקולים והסכמים
דוחות מבקר המועצה
חוקי עזר
טפסים להורדה
דף הבית > המועצה לשירותךמחלקות המועצה > מהנדס המועצה
מחלקת הנדסה

פרטי התקשרות
מהנדס המועצה: יגאל קרז'נר
טלפונים: 7774113 -09, 4670905 -052


מזכירה - ציפי מקורי:           09-7774122

קבלת קהל -  יום ג'         19.00 -  16:00


 

עפ"י חוק הרשויות המקומיות לכל רשות מקומית יהיה מהנדס.

 

מטרת התפקיד

 

טיפול מקצועי הולם בכל המערך הפיזי של הרשות המקומית תוך שאיפה להעלאתה ולשיפורה של איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.

 

תיאור התפקיד

 

  • אחריות להכנת תכניות עבודה שנתית ורב שנתית, שכוללת את הפעילויות השוטפות של מחלקת ההנדסה, ביצוע שוטף של תכנון תחזוקת מבני ציבור ומוסדות חינוך, הקמת תשיות והרחבתן, הכנת תכניות פיתוח בתחום הישוב.
  • אחריות להכנת תכניות בנין עיר בתחום הרשות, ליווי תכניות והטיפול בהן בועדה המקומית ובועדה המחוזית, או בכל מוסד תכנוני אחר.
  • אחריות לבדיקת תכניות הגשה, קביעת שטחי בניה ושטחי מגרשים לגביית היטלי פיתוח עפ"י חוק עזר של הרשות, חתימה על התכניות.
  • אחריות לאיתור מבנים מסוכנים ופעילות רשות בעקבות דו"ח המהנדס.
  • אחריות להליך מתן המלצה לקבלת טופס 4 לבניה חדשה בתחום הרשות.
  • אחריות לתכנון, פיתוח ולפיקוח על ביצוע עבודות תשתיות ועבודות ציבוריות בתחום הרשות.
  • אחריות להכנת מכרזים, בדיקתם והוצאתם לפועל, ליווי ומעקב אחר פרויקטים שמתבצעים בתחום הרשות בכל הקשור לתשתיות ובניה ציבורית, עד לאישור ובדיקת חשבון סופי של הקבלנים.
  • אחריות לטיפול בתלונות התושבים, מתן פתרונות תיכנוניים ופיזיים, כולל טיפול נרחב בועדה המקומית.
  • אחריות לקשר אינטנסיבי עם גורמים שונים כמו מתכננים, קבלנים, מפקחים, משרדי ממשלה, מע"ץ וכו'.

 

 

לשרותכם, דרך ההתקשרות לשרונים:

 

הועדה המרחבית לתכנון ובנייה "שרונים"
רח' הצורן 4/ג', קומה ב',  מעליות  8 או 11
אזור התעשייה "פולג" נתניה
טלפון: 8636000  -  09
פקס:  8636029   -  09
דוא"ל:  sharonim@sharonim.co.il

 

קהלת קהל:

ימים ב',  ה' -       12:00 - 08:30

יום ד' -              17:00 - 14:00

 

מענה טלפוני:

 ימים ב', ג', ה' - בין השעות  15:00 - 14:00
 ימים : א', ד'    - בין השעות  12:00 - 10:00

 

 

 

 

גירסה להדפסה שלח לחבר