חפש
חופשה מרוכזת
עתירה - איזור התעשייה
אישור העלאת ארנונה חריגה
עדכון בנושא בטיחות הגינות הציבוריות
מכרז ליועצים משפטיים לחברה הכלכלית
פרסום מכרז למנכ"ל חבר' כלכלית
פרסום מכרז לפיקוח ורישוי עסקים
תרגיל פיקוד העורף
הצעות לפירוק ופינוי מתקני משחקים בתל-מונד
קייטנות הקייץ לשכבת א' - ב'
מגיון מוסדות חינוך - המשך
מיגון מוסדות חינוך
פרסום מכרז קב"ט
חברת בן בטחון נקנסה
הודעה לקבלנים וספקים
מרכז מס. 5/015
ראשי הרשויות מטביעים את כף יד צהובה לזכר השואה
מכרז פומבי - ביצוע עבודות הנגשת כיתות אקוסטיות ללקויי שמיעה
מכרז פומבי - ביצוע סקר מדידות נכסים
הוצאת הגזם לקראת חג הפסח
חופשת עובדי המועצה
צפריר פדלון - מנהל מח' תברואה פיקוח ורישוי עסקים
החלטות מליאת מועצה מתאריך 11.3.15
אני שמח - הפנינג
מגמת מחול סיום
שירותי המועצה וקבלת קהל - יום הבחירות
ישיבת מליאת מועצה
בוגרי בית החינוך רבין - בוגרי חובלים
סיכום ישיבה ועד בית החינוך רבין
אושר תקציב 2015
פרס המהנדס הצעיר לתלמידי רבין תל-מונד
נתוני גיוס מרשימים בתל-מונד
סיכום מפגש עם יושבי ראש בתי הספר "נוף ילדות", "ניצנים" ו"שלנו"
דוחו"ות קרינה גני הילדים בתל-מונד
הודעה בדבר מיגון הבתים והרכבים
ב- 13.2.15 בתי הספר יפעלו כסדרם
מכרז לביצוע עבודות מיגון במוסדות החינוך
מניעת הדבקה במחלת שפעת העופות
לא תהיה קבלת קהל היום - 3.3.15
חוסנה של מערכת החינוך
שלט אלי כהן - לדיון משפטי
פולג חוגג - יום דרגה 2015
סיכום הדוחות הכספיים לשנת 2014
הזמנה למליאת מועצה
מכרז לקב"ט מועצה
רישום לגני הילדים ולכתות א'
צו הארנונה לשנת 2015
שעות פעילות הספרייה
הזמנה למליאת מועצה מיוחדת וסגורה
מכרז פומבי מס. 15/2014 למנהל פקח עירוני
מכרז פומבי 19/2014 למנהל שפ"ע
הודעה בדבר דחיית מכרזים
חוקרים את החלל - תלמידי רבין
עוז לתמורה ברבין תל-מונד
ישיבת מליאה שלא מן המניין
מכרז לביצוע עבודות מיגון הכוללים מגיון פיזי ולאקטרוני למועצה
מכרז למתן שירותי גבייה
דוח מבקר המועצה לשנת 2013
מכרז לקבט מועצה
מכרז לפקח מועצה
מכרז למנהל שפ"ע
תמלול/צילום/הקלטת ישיבות מליאת המועצה
תל-מונד = חינוך. נקודה.
רס"מ שלומי מלכה
הנחיות לבחירת מרחב מוגן
מפת מקלטים בתל-מונד
בתל-מונד אוכפים את נושא רישוי העסקים
נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק
נוהל כתיבה וטיפול בדו"ח
ועדות המועצה ושמות החברים
דיווח ראש המועצה על תקציב החינוך לשנת 2014
עדכון פרוייקט תמ"א
צו ארנונה - המועצה המקומית תל מונד לשנת 2014
תקציב המועצה המקומית לשנת 2014
שבט פולג חוגג יום דרגה 2014
אושר במליאת המועצה צו ארנונה ותקציב המועצה 2014
יוצא לדרך פרוייקט תמ"א 38
קול קורא לגיוס מתנדבים לשעת חירום
עדכון מועד פינוי הגזם
פיקוד העורף - כיצד להתכונן לשעת חירום וקישורים חשובים נוספים - לחצו כאן
תיק תושב - לרווחת התושבים
בתל-מונד - עושים כושר בטבע!

created by consist