חפש
מכרז לביצוע עבודות מיגון הכוללים מגיון פיזי ולאקטרוני למועצה
מכרז למתן שירותי גבייה
דוח מבקר המועצה לשנת 2013
מכרז לקבט מועצה
מכרז לפקח מועצה
מכרז למנהל שפ"ע
תמלול/צילום/הקלטת ישיבות מליאת המועצה
תל-מונד = חינוך. נקודה.
רס"מ שלומי מלכה
הנחיות לבחירת מרחב מוגן
מפת מקלטים בתל-מונד
בתל-מונד אוכפים את נושא רישוי העסקים
נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק
נוהל כתיבה וטיפול בדו"ח
ועדות המועצה ושמות החברים
דיווח ראש המועצה על תקציב החינוך לשנת 2014
עדכון פרוייקט תמ"א
צו ארנונה - המועצה המקומית תל מונד לשנת 2014
תקציב המועצה המקומית לשנת 2014
שבט פולג חוגג יום דרגה 2014
אושר במליאת המועצה צו ארנונה ותקציב המועצה 2014
יוצא לדרך פרוייקט תמ"א 38
קול קורא לגיוס מתנדבים לשעת חירום
עדכון מועד פינוי הגזם
פיקוד העורף - כיצד להתכונן לשעת חירום וקישורים חשובים נוספים - לחצו כאן
תיק תושב - לרווחת התושבים
בתל-מונד - עושים כושר בטבע!

created by consist